Praktijk M. Noot

Op 1 januari 2017 zijn enkele nieuwe procedures van overheidswege verplicht gesteld.

Alle vrijgevestigde psychologen moeten vanaf die datum aan een nationaal normeringsysteem geanonimiseerde metingen toesturen over door hen uitgevoerde behandelingen. Psychologische instituten waren daartoe al eerder verplicht. In verband daarmee zal aan alle cliƫnten aan het begin en het eind van de behandeling worden verzocht een vragenlijst in te vullen over hun psychische klachten.
Dit is een nationaal gestandaardiseerde vragenlijst.

Ten tweede zijn alle vrijgevestigde psychologen verplicht geworden een kwaliteitsstatuut te publiceren. Onder kwaliteitsstatuut is dit document te downloaden. De structuur ervan is ontwikkeld door alle beroepsverenigingen gezamenlijk. Het goedgekeurde statuut is tevens openbaar toegankelijk via Zorginstituut Nederland (ZiNL).
Download mijn goedgekeurde kwaliteitstatuut

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.